Подстицајна средства у пољопривреди додељена првој групи

Штампа

-

Као и предходне године, локална самоуправа општине Медвеђа је у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, одвојила новчана средства за спровођење мера подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја. Ове године је због околности око епидемије и увођења ванредног стања, умањен износ за подстицај у 2020. године који је првенствено био планиран. Програмом мера за 2020. годину издвојено је укупно 8.000.000,00 динара, од тога 7.150.000,00 динара, за инвестиције у физичка средстава тј. набавку механизације и опреме, садног материјала, набавку квалитетних грла стоке итд. и 850.000,00 динара одвојено је као регрес за вештачко осемењавање. „Поред тога што је ове године издвојено мање новчаних средстава за развој пољопривреде, новчана средства су ове године успела да покрију већи део укупних инвестиција, тако да ће општина исплатити 176 од укупно 240 захтева за инвестиције. То је постигнуто применом рестриктивнијих мера тј. смањењем максималног износа од 80.000 на 70.000 дин. и финансирањем једног, уместо два грла по газдинству. Такође укинуте су две мере подстицаја, контрола плодности земљишта и кредитна подршка. Пажљивим одабиром мера и износа подстицаја гледали смо да што рационалније расподелимо опредељена средства, како би што већи број пољопривредних газдинства остварио подршку, што се и огледа у наведеном броју захтева који ће бити исплаћени“, истакао је председник општине Медвеђа, др Небојша Арсић приликом свог обраћања пољопривредницима у Скупштинској сали општине Медвеђа. Исплата средстава вршиће се по редоследу подношења захтева тако да ће прва исплата ићи до 4.000.000,00 дин тј. за 97 домаћинства од укупно 176, која су добила новчана средства за инвестиције у пољопривреду у 2020. години. Преосталих 79 захтева биће исплаћена у најскорије време. У наредном периоду радиће се на томе да се инвестиције у пољопривреду врате на прошлогодишњи ниво, а ако буде могућности и да се увећају.

 

1602231469895