З А К Љ У Ч А К

Штампа

-

На основу члана 29. Закона о одбрани („Службени гласник РС“ бр.116/07, 88/09, 104/09, 10/15 и 36/18), члана 17. Уредбе о саставу, начину и организацији рада Штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 27/2020) и процене тренутне епидемиолошке ситуације на територији општине Медвеђа, Штаб за ванредне ситуације општине Медвеђа на седници одржаној 05. октобра 2020. године, доноси

 

З А К Љ У Ч А К

 

  1. Штаб за ванредне ситуације општине Медвеђа је САГЛАСАН  да се одржи манифестација поводом обележавања Пробоја Солунског фронта и дана ослобођења Медвеђе у Великом рату, које ће се одржати 06.октобра 2020. године на спомен обележју код Видиковца.

      2.  ОБАВЕЗУЈЕ СЕ организатор манифестације  из ст.1. да предузме све потребне мере превенције ширења заразне болести изазване вирусом КОВИД 19, прописане Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД 19 („Сл.гласник РС“ бр.66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 109/2020, и 111/2020), препорукама Кризног штаба Владе Републике Србије и ресорних министарстава.

      3.  Закључак доставити надлежним за поступање и објавити на званичној интернет страници општине Медвеђа.

 

07Број:217-47/2020-1

05. октобар 2020. године

М е д в е ђ а

 

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

 

                                                                                                               КОМАНДАНТ  ШТАБА,

                                                                                                                     Др Небојша Арсић