Општинска Библиотека

Штампа

-

ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА " ПЕТАР ПЕТРОВИЋ - ЊЕГОШ "

Општинска библиотека " Петар Петровић - Његош " послује од 1. априла 1996. године. Иначе почеци библиотекарства везују се за основне школе у чијем саставу су и деловале библиотеке. Први организованији рад библиотеке датира из 1963. са почетком рада библиотеке " Вук Караџић ", а каснији наставак у оквиру дома културе. Библиотека послује као самостална установа од 1996.године Данас је смештена у модерном здању Културног центра као засебна установа. Поседује 38.000 јединица библиотечке грађе од чега 3000 штампаних на језику албанске мањине, око 3000 јединица периодике и око 1000 јединица завичајног фонда.

Основна делатност библиотеке је:

  • библикотечко-информативна,
  • рад са корисницима,
  • промоција нових књига,
  • организација књижевних вечери или сусрета,
  • организовање изложби.

Библиотека има дечје одељење и позајмно на којима раде три радника и један радник за рад са корисницима на језику албанске мањине. У истом простору се ради и на обради библиотечког материјала

Контакти:

управник, Наташа Ђорђевић  
библиотекар, Љиљана Димић тел: 016 869-88-81
књижничар, Александра Величковић  тел: 016 869-88-89