Образовање

Штампа

-

Што се тиче просвете на територији општине Медвеђа постоје: истурена одељења Правног и Економског факултета из Ниша, једна средња Техничка школа "Никола Тесла", и 6 основних школа:

 • Основна школа "Горња Јабланица" у Медвеђи,
 • Основна школа "Радован Ковачевић – Максим" у Лецу,
 • Основна школа "Партизански дом" у Бучумету,
 • Основна школа "Зејнел Ајдиновић – Тоша",
 • Основна школа "Владимир Букилић", у Тулару,
 • Основна школа "Сијаринска Бања" у Сијаринској Бањи.


За дневни боравак деце образоване су дечје установе. Предшколска установа "Младост" у Медвеђи, располаже капацитетом од 120 места.
За смештај деце ван Медвеђе фомирана су истурена одељења Предшколске установе "Младост" и то у:

 • Рујковцу,
 • Тулару,
 • Сијаринској Бањи,
 • Лецу,
 • Газдару,
 • Негосављу,
 • Бучумету,
 • Реткоцеру,
 • Маћедонцу,
 • Равној Бањи,
 • Капиту,
 • Ђулекару,
 • Tупалу.