HOT Business - шаблон joomla Книги
 • Ћирилица
 • Shqip

pitajte predsedika

logo-informator

ozakonjenje baner

logo-objedinjena-prcedura

logo virtuelni maticar

 evrtic

 ologo

javne nabavke

logo-zahtev-informacije

baner pitanja i odgovori

Инвестирајте у Медвеђу

Пријавите комунални проблем

dokumenta-publikacije

biracki spisak

Архива текстова

Одељење за општу управу

ПДФ Штампа Ел. пошта

-

Одељење за општу управу обавља послове који се односе на: непосредни пријем поднесака грађана, преузимање и отварање поште, завођење предмета у основне евиденције и њихову предају у рад основним организационим јединицама, отпремање и експедицију поште, доставу писмена на територији општине, саставља извештај о раду одељења, врши пријем и чување архивираних предмета, води архивске књиге и друге евиденције, издаје архивиране предмете или поједине њихове делове, врши излучивање безвредног архивског материјала.

 • Израђује нацрте свих одлука и других аката из своје надлежности и обавља друге послове које Република повери општини.
 • Води матичне књиге, књиге држављана и регисте тих књига за територију општине Медеђа. Издаје изводе из матичних књига и уверења о држављанству и других уверења из тих књига , издаје уверења о чињеницама о којима Општинска управа и њене организационе јединице не воде службене евиденције . Издаје уверења и друге исправе везане за остваривање права грађана на привременом раду у иностранству.
 • Води поступак и одлучује у управним стварима из области личног статуса грађана , промене личног имена, исправки у матичним књигама , накнадним уписима у матичним књигама и књигама држављана.
 • Обавља послове месних канцеларија: вођење матичних књига за одређено матично подручје и издавање извода и уверења из тих књига, доставу писмена на терену.
 • Води поступак и одлучује у управним стварима ако прописима за одређену управну ствар није одређена стварна надлежност другог органа нити се надлежност може утврдити по природи те ствари.
 • Врши оверу потписа, преписа и рукописа, издаје радне књижице и води регистар о радним књижицама и чува радне књижице.
 • Води бирачки списак грађана (упис, промена, исправка и брисање), издаје потврде о бирачком списку.
 • Води персионалну евиденцију у вези са радним односима запослених у органима општине и Општинској управи.

Одељење за општу управу доноси решења за признавање права на породичну инвалиднину по основу палог борца, доноси решења за утврђивање својства ратног војног инвалида, мирнодопског војног инвалида и цивилног инвалида рата и решења о признавању права на инвалиднину, доноси решења за месечно новчано примање незапослених ратних војних инвалида, инвалида, припаднике партизанског и равногорског покрета и цивилне инвалиде рата, доноси решења за додатак за негу и помоћ од стране другог лица за инвалиде и цивилне инвалиде рата, за породични додатак и ортопедски додатак.

 • Утврђује статус бораца за припаднике партизанског и равногорског покрета, почев од 17. 4. 1941. до 15. 5. 1945. године и обавља управне и финансијско-материјалне послове, који се односе на заштиту материјално необезбеђених бораца ослободилачких ратова Србије и оружаних акција у земљи после 17. 8. 1990. до 12. 6. 1999. године.
 • Обавља послове за све кориснике инвалидско-борацке заштите који су ово право користили - избеглице и прогнаници из Хрватске и Босне и Херцеговине, као и привремено расељена лица са подручјa Косова и Метохије која су смештена на територији општине Медвеђа.
 • Доноси решења за кадровачку новчану помоћ, борачку помоћ, издаје књижице за повлашћену вожњу и друго.
 • Обавља послове везане за прихватање, збрињавање, смештај и исхрану избеглица , обраду предлога решења о признавању статуса избеглица, обраду предлога решења о престанку статуса избеглице, припремању документације за пријаву и одјаву боравишта на територији општине Медвеђа, врши регистрацију избеглица и привремено расељених лица,  припрема документацију за изградњу стамбених објеката ради интеграције, спроводи изборе и спроводи поступак јавних набавки за исхрану избеглица и привремено расељених лица и обавља и друге послове из ових области.

 

Начелник одељења: Зорица Станковић

Телефони: Начелник 016 891 153

Матична Служба Медвеђа 016 891 051, 016 891 158

 

 

Predsednik-rs

Vlada-rs

image001

 dobra uprava banner

 eUprava

skgo

images

Evropski-PROGRES

 vodic baner

SP Logo osnovni

Baner Pecat 211x81

 Znak srp

            SRPS ISO 9001:2015

izbori banner

 budzet banner 

resursi baner

mapa invalidnos

progbudzet

Vrtic-LOGO

Туристичка организација општине Медвеђа

logogej

interna reviz

zastitnik banner

 

 

 

 

Временска прогноза

top