Одељење за финансије

Штампа

-

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ И ПРИВАТНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Одељење у области финансија врши послове који се односе на привреду и спровођење буџета општине: локалне јавне приходе и расходе, вођење инвестиција чије је финансирање из буџета, задуживање општине, расписивање зајма и планирање средстава, инспекцијски надзор над коришћењем буџетских средстава и утицај фискалног система и система финансирања јавних расхода на привреду општине.

У области привреде врши послове који се односе на задовољавање одређених потреба грађана у области здравства, туризма, угоститељства и другим областима од интереса за општину, цене у комуналним и другим делатсностима за које је надлежна општина.

Одељење ради и послове Државне управе у области пољопривреде, заштите и коришћења и унапређења пољопривредног замљишта, шума и вода, биљног и животињског света, водопривреде, индустрије, занатства, приватног предузетништва, трговине, снабдевања тржишта, привредног развоја, туризма и других области које Република повери општини.

Одељење врши послове који се односе на утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода и стара се о правима и обавезама пореских обвезника. Врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе.
Врши наплату локалних јавних прихода, редовну и принудну и води пореско књиговодство. Пружа стручну и правну помоћ обвезницима по основу локалних јавних прихода. Издаје уверења и потврде о чињеницама о којима води службену евиденцију.
Одељење прати кретања и учествује у изради стратегије привредног развоја општине. Врши стручне, административне и техничке послове на вођењу, координирању и сервисирању послова у области локалног економског развоја.
Обавља послове који се односе на маркетинг, промоцију на сајтовима и јавним наступима, едукацију у складу са потребама привредних субјеката и јавних служби у циљу подршке економском развоју општине.

Унутрашња организација одељења:

  • Одсек рачуноводства, у оквиру кога су следећи реферати:
  • Шеф рачуноводства
  • Референт за малу привреду
  • Референт за план, анализу, робне резерве,статистику и ОНО
  • Референт извршења буџета и фондова
  • Благајник и књиговођа
  • Референт за послове трезора
  • Референт буџетске контроле и ревизије
  • Одсек локалне пореске администрације
  • Шеф Одсека локалне пореске администрације

Начелница одељења

Марина Раденковић, дипл. економиста

Контакт:

Тел: 016 891-153 локал 9

е-пошта: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели