Радна тела и савети

Штампа

-

Савет за међунационалне односе

Чланови савета за међунационалне односе су:

1. Фејмија Бејић из Равне Бање (Председник савета) представник албанске националне мањине

2. Драган Станковић (Заменик председника)

3. Муја Адемовић представник ромске националне мањине

4. Љуљета Косуми представник албанске националне мањине

5. Драган Кулић

6. Фадиљ Суља представник албанске националне мањине

7. Новица Богосављевић