print_grb.gif

Захтев за приступ информацији од јавног значаја

Штампа

На основу члана 15. става 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник Републике Србије", бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10),

Захтевам(*)
Изаберите обавезан податак!

Начин доставе(*)
Изеберите обавезан податак

Овај захтев се односи на следеће информације:

(Навести што прецизнији опис информације ради лакшег проналажења)(*)
Попуните обавезно поље!

Тражилац информације

Име и презиме(*)
Попуните обавезно поље!

Адреса(*)
Попуните обавезно поље!

Контакт телефон(*)
Попуните обавезно поље!

Е-маил адреса
Попуните обавезно поље!

{sigurnosni_kod:caption}
{sigurnosni_kod:body}{sigurnosni_kod:validation}

{sigurnosni_kod:description}

Пошаљи