Завршен пројекат СУПЕР као подршка реформи предшколског образовања у Србији

Штампа

-

Пројекат СУПЕР (Support to preschool education system reform in Serbia) – као подршка реформи система предшколског васпитања у Србији, започео је реализацију пре 2,5 године.

Циљ пројекта био је да се додатно укаже на значај предшколског васпитања и образовања (ПВО) за децу и породицу, као и промовисање права детета и породице на квалитетно и доступно предшколско васпитање и образовање.

У оквиру СУПЕР пројекта око 30 локалних самоуправа је, међу којима је и општина Медвеђа, усвојиле су Стратегије за унапређивање предшколског васпитања и образовања, чиме се додатно указује на значај ПВО за свако дете, као и на обавезу локалних самоуправа да обезбеде доступно, приступачно, квалитетно и инклузивно предшколско васпитање и образовање за свако дете у својим локалним заједницама.

Квалитетно предшколско образовање и васпитање деце приоритет је и наше локалне самоуправе. Предшколска установа „Младост“ из Медвеђе ради на побољшању услова и квалитета услуга установе, повећању обухвата деце раног узраста у различите програме и облике рада у предшколском васпитању и образовању.