Штаб за ванредне ситуације општине Медвеђа - ПРЕПОРУКА

Штампа

-

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА МЕДВЕЂА

-Штаб за ванредне ситуације-

07 Број: 217-29/2021

09. август  2021. године

М е д в е ђ а

 

            На основу чл. 41. ст. 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ 87/18) , и Предлога мера  Завода за јавно здравље Лесковац бр.2214 од 09.08.2021. године, Штаб за ванредне ситуације општине Медвеђа, на основу оцене и процене тренутне епидемиолошке ситуације у општини Медвеђа, а на седници одржаној 09. августа 2021. године, доноси

 

П Р Е П О Р У К У

 

  1. ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ Специјалној болници за рехабилитацију „Гејзер“ у Сијаринској Бањи, да се поред предложених мера Завода за јавно здравље Лесковац, у циљу спречавања ширења епидемије заразне болести, као и спречавања ширења заразе међу становништвом општине Медвеђа (Сијаринска Бања), строго придржавaју свих мера, препорука и инструкције датих од стране Републичког кризног штаба и ресорних министарстава у време трајања епидемије заразних болести Ковид 19.

                                                                                               

                                                                                                                        КОМАНДАНТ    

                                                                                                                     Др Небојша Арсић