Прелиминарна Ранг листа ученика средњих школа који су поднели молбу за доделу стипендије на подручју општинe Медвеђа за школску 2020/2021 годину на конкурсу Општине Медвеђа

Штампа

-

Прелиминарну Ранг листу ученика можете преузети овде.

 

"Напомена: Ученици чија имена и презимена се налазе изнад црвене линије су добили стипендије а они ученици чија су имена и презимена испод црвене линије нису добили стипендије.

Приговори на прелиминарну ранг листу кандидата могу се доставити Општинској управи општини Медвеђа на исти начин као и молбе за доделу стипендија најкасније у року од 8 дана по објављивању прелиминарне ранг листе. Кандидати за доделу стипендија који нису уврштени у Одлуку о додели стипендија имају право на приговор у року од 15 дана од дана пријема одлуке о избору стипендиста, а у складу са чланом 32. и 147. Закона о општем управном поступку. Приговор се подноси председнику општине Медвеђа, а преко Комисије. У приговору се морају навести разлози за подношење приговора и образложење, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа доказна документација. Приговор који није благовремен или који је поднет од стране неовлашћеног лица ће бити одбачен. Приговори на прелиминарну ранг листу се подносе у општинском органу управе у општини Медвеђа (улица Краља Милана 48).
Медвеђа, 20.11.2020. КОМИСИЈА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА"