Потписан уговор са извођачем радова

Штампа

-

Данас је у Кабинету председника општине Медвеђа, потписан Уговор са извођачем радова који ће извршити набавку радова на капиталном одржавању локалних и махалских путева, на територији општине Медвеђа.

Састанку су присуствовали заменик председника општине, Горан Ивановић, председник Скупштине Милан Стевановић и Словенка Коцић, надзорни орган општинске управе општине Медвеђа. Уговор је потписан са предузећем PTGP “SABA BELČA” DOO из Прешева, које ће бити ангажовано за извођењу радова на капиталном одржавању локалних и махалских путева. Вредност Уговора износи 16.852.020,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

Рок за завршетак радова је 50 календарских дана од дана увођења извођача у посао.

1598964006596