HOT Business - шаблон joomla Книги
  • Ћирилица
  • Shqip

pitajte predsedika

logo-informator

ozakonjenje baner

logo-objedinjena-prcedura

logo virtuelni maticar

 evrtic

 ologo

javne nabavke

logo-zahtev-informacije

baner pitanja i odgovori

Инвестирајте у Медвеђу

Пријавите комунални проблем

dokumenta-publikacije

biracki spisak

Архива текстова

“Заједница се гради срцем” – Пројекат увођења услуге Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју

ПДФ Штампа Ел. пошта
-

Пројектом се успоставља модел међуопштинске сарадње на развијању, увођењу и пружању услуге социјалне заштите - Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у општинама Бојник, Медвеђа и Лебане. Услуга је намењена деци и омладини са сметњама у развоју, а подразумева подршку и подстицај за осамостаљивање, сходно њиховим потребама, жељама и могућностима. Пројекат је истовремено усмерен на подизање нивоа информисаности о изазовима и потребама деце и омладине са сметњама у развоју и њихових породица у локалним партнерским заједницама, а у циљу стварања инклузивнијег амбијента за осетљиве групе деце и омладине.

Општи циљ пројекта је Унапређење система социјалног укључивања маргинализованих група у општинама Бојник, Медвеђа и Лебане, док је специфични циљ пројекта успостављање услуге социјалне заштите „Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју” у општинама Бојник, Медвеђа и Лебане.

Уз менторску подршку лиценцираног пружаоца услуге из Бојника, удружење „Срце за децу“ из Медвеђе ће унапредити своје капацитете за пружање услуге, док ће у Лебану група родитеља деце са сметњама у развоју формирати организацију цивилног друштва која ће такође уз менторску подршку развити своје капацитете за пружање услуге Дневног боравака за децу и омладину са сметњама у развоју.

Услугу дневни боравак током трајања пројекта добиће 23 корисника/ца (Бојник (8), Лебане (8) и Медвеђа (7)), а родитељи, грађани/ке и представници локалних организација из три општине имаће прилику да учествује на три породичне конфренције, које ће се бавити овом тематиком.

Пројекат подстиче сарадњу међу осетљивим групама из различитих локалних заједница и кључним актерима из различитих сектора на локалном нивоу кроз развој међуопштинске сарадње у циљу успешнијег суочавања са проблемима социјалне искључености рањивих група.

Пројекат се спроводи у оквиру друге фазе Програма локалних иницијатива за социјално укључивање и смањење сиромаштва – Подршка развоју иновативних модела за социјално укључивање ЛИП 2. Програм ЛИП 2 реализује Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије (СИПРУ) у оквиру пројекта Подршка унапређењу социјалног укључивања у Републици Србији, који подржава Влада Швајцарске.

 

ПРОДУЖЕЊЕ ТЕРМИНА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЈАВНОГ УВИДА У НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „СИЈАРИНСКА БАЊА“

ПДФ Штампа Ел. пошта
-
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА МЕДВЕЂА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам
Број: 04-06-25/2020-03
Датум : 28.07.2020.године            
МЕДВЕЂА

            У складу са закључком Комисије за планове Скупштине општине Медвеђа, на седници која је одржана дана 27.07.2020 године о измени заказаних термина за обављање јавног увида услед техничке грешке на серверу општине у вези са Нацртом плана Генералне регулације „Сијаринска Бања“, и на основу члана 50.  Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/2009,81/2009-испр., 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013одлука УС, 98/2013- одлука УС,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 ,37/2019-др закон и 9/2020)

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

Одељење за урбанизам

ОГЛАШАВА

ПРОДУЖЕЊЕ ТЕРМИНА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЈАВНОГ УВИДА У НАЦРТ  ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „СИЈАРИНСКА БАЊА“

И

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НАЦРТА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „СИЈАРИНСКА БАЊА“ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

            У огласу, објављеном у дневном листу „Данас“ дана 29.06.2020 године, који се односи на јавни увид у у Нацрт Плана генералне регулације  „Сијаринска Бања“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Нацрта плана генералне регулације „ Сијаринска Бања“ на животну средину врше се следеће измене:

Тачка 1. огласа мења се тако да гласи:

„ Јавни увид одржаће се од 17.07.2020 до 17.08.2020 године, сваког радног дана од 10 до 13 часова“

            Тачка 2. огласа у делу који се односи на термин за подношење примедби у току јавног увида уместо:

„ закључно са 28.07.2020“ треба да пише „ закључно са 17.08.2020 године“.

            Тачка 4. огласа у делу који се односи на термин одржавања јавне седнице Комисије за планове општине Медвеђа мења се тако што се уместо „ 07.08.2020.године са почетком у 10 часова“ уноси „24.08.2020.године са почетком у 10 часова“.

У свему осталом  текст остаје непромењен.

 

ДОПИС

ПДФ Штампа Ел. пошта
-
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА МЕДВЕЂА
Општински штаб за ванредне ситуације
07Број:217-40/2020-2
27. јул 2020. Године
М е д в е ђ а

            На основу чл.29. Закона о одбрани („Службени гласник РС“ бр.116/07, 88/09, 104/09, 10/15 и 36/18) Општински штаб за ванредне ситуације општине Медвеђа, на основу оцене и процене тренутне епидемиолошке ситуације у општини Медвеђа, а на седници одржаној 27. јула  2020. године, подноси

Захтев Кризном штабу за сузбијање заразне болести КОВИД 19. Владе Републике Србије

  1. Општински штаб општине Медвеђа, обраћа се Кризном штабу за сузбијање заразне болести КОВИД 19 Владе Републике Србије, са захтевом да се за територију општине Медвеђа омогући тестирање на Ковид 19 на локалном нивоу у Дому здравља Медвеђа.
  2. Општински штаб за ванредне ситуације обраћа се Кризном штабу за сузбијање заразне болести КОВИД 19 Владе Републике Србије, са захтевом да припадници Министарства унутрашњих послова  контролишу  да ли се пацијенти оболели од КОВИД 19  који се налазе на кућном лечењу придржавају мера самоизолације.

О б р а з л о ж е њ е

Општински штаб за ванредне ситуације општине Медвеђ, на седници одржаној 27.јула 2020.године, по разматрању актуелне епидемиолошке ситуације на територији општине Медвеђа утврдио да за нашу локалну самоуправу тестови на КОВИД 19 врше се у Заводу за јавно здравље Лесковац, који је удаљен 50 км од наше општине, и то представља и локалној самоуправи и нашем Дому здравља и свим грађанима. Из напред наведеног Општински штаб за ванредне ситуације општине Медвеђа сматра да би економичније, ефиканије и целисходније било да се тестирање грађана може обавити у нашем Дому здравља.

Општински штаб за ванредне ситуације општине Медвеђа, по разматрању актуелне епидемиолошке ситуације на територији општине Медвеђа, и поношања лица оболелих од КОВИДА 19 који су на кућном лечењу и извештаја Министарства унутрашњих послова утврђено је да Министарство унутрашњних послова од Завода за јавно здравље добија списак лица којима је наложена мера самоизолације услед контакта са зараженим лицима и да они редовно врше контролу ових лица, међутим утврђено је да се Министарству унутрашњих послова недостављају имена лица оболелих од КОВИД 19 који су на кућном лечењу и да се не врши никаква контрола да ли се ова лица придржавају мере самоизлације.

                                                                                                            КОМАНДАНТ ШТАБА

                                                                                                                Др Небојша Арсић

 

ОДЛУКА

ПДФ Штампа Ел. пошта
-
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА МЕДВЕЂА
Општински штаб за ванредне ситуације
07Број:217-40/2020-2
27. јул 2020. Године
М е д в е ђ а

            На основу чл.29. Закона о одбрани („Слусжбени гласник РС“ бр.116/07, 88/09, 104/09, 10/15 и 36/18) Општински штаб за ванредне ситуације општине Медвеђа, на основу оцене и процене тренутне епидемиолошке ситуације у општини Медвеђа, а на седници одржаној 27. јула  2020. године, доноси

О Д Л У К У

  1. НАЛАЖЕ СЕ Општинској управи општине Медвеђа, Одељењу за урбанизам, Одсеку за инспекцијске послове да у наредном периоду а од дана доношења ове одлуке врши ригoрозну контролу примене мере обавезног ношења заштитне маске у затвореном и отворном  простору а у складу са Одлуком Општинског штаба за ванредне ситуације општине Медвеђа 07 бр.217-36/2020-1 од 06. јула 2020. године, и да у колико уоче приликом контроле понашање које је супротно наложеним мерама, предузму све законске мере покретање прекршајног поступка, и да о свом поступању редовном извештавају Општински штаб за ванредне ситуације
  2. НАЛАЖЕ СЕ Општинској управи општине Медвеђа, Одељењу за урбанизам, Одсеку за инспекцијске послове, да у складу са Одлуком Општинског штаба за ванредне ситуације општине Медвеђа 07 бр.217-36/2020-1 од 06. јула 2020. године,  врши ригoрозну контролу радног времена угоститељских објеката на територији општине Медвеђа, и да о свом поступању редовном извештавају Општински штаб за ванредне ситуације.

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈА

                                                                                 КОМАНДАНТ ШТАБА

Др Небојша Арсић 

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈAВНОСТ

ПДФ Штампа Ел. пошта
-

С А О П Ш Т Е Њ Е    З А    Ј А В Н О С Т

 

Општински штаб за ванредне ситуације општине Медвеђа на данашњој 45. седници анализирао је актуелну ситуацију и спровођење Одлуке којом се одређују превентивне мере против  ширења заразе КОВИД 19.

Тренутна ситуација је таква да од 21 тестираних, 6 особа је позитивно, што чини  1/3 од укупног броја тестирсаних, што се није десило од проглашења епидемије до данашњег дана, а што значи да се непоштују наложене мере, као и мере излоације и самоизолације, те је Штаб донео Одлуку и наложио Општинској управи општине Медвеђа Одсеку за инспекцијске послове да у наредном периоду врши ригурозну контролу примене мере обавезног ношења заштитне маске у затвореном и отвореном простору и контролу радног времене угоститељских објеката на територији општине Медвеђа и предузимају све законске мере покретања прекршајних поступака против лица која се не придржавају наложених мера.

Општински штаб за ванредне ситуације општине Медвеђа обратио се Кризном штабу за сузбијање заразне болести КОВИД 19 Владе Републике Србије са захтевом да се за територију наше општине омогући тестирање пацијената на КОВИД 19 у Дому здравља Медвеђа и да Министарство унутрашњих послова у наредном периоду буде обавештавано о лицима оболелих од КОВИДА 19 која се налазе на кућном лечењу како би вршили контролу придржљавња мере самоизолације.

Број инфицираних од почетка епидемије до данашњег дана је 38.

 Општински штаб за ванредне ситуације општине Медвеђа упозорава на озбиљну епидемиолошку ситуације на територији наше општине и позива грађанеда се придржавају наложених мера.

 

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

КОМАНДАНТ ШТАБА

Др Небојша Арсић 

 
<< Почетак < Претходна 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Следећа > Крај >>

Страна 19 од 124

Predsednik-rs

Vlada-rs

image001

 dobra uprava banner

 eUprava

skgo

images

Evropski-PROGRES

 vodic baner

SP Logo osnovni

Baner Pecat 211x81

 Znak srp

            SRPS ISO 9001:2015

izbori banner

 budzet banner 

resursi baner

mapa invalidnos

progbudzet

Vrtic-LOGO

Туристичка организација општине Медвеђа

logogej

interna reviz

zastitnik banner

 

 

 

 

Временска прогноза

top