HOT Business - шаблон joomla Книги
  • Ћирилица
  • Shqip

pitajte predsedika

logo-informator

ozakonjenje baner

logo-objedinjena-prcedura

logo virtuelni maticar

 evrtic

 ologo

javne nabavke

logo-zahtev-informacije

baner pitanja i odgovori

Инвестирајте у Медвеђу

Пријавите комунални проблем

dokumenta-publikacije

biracki spisak

Архива текстова

НАРЕДБА

ПДФ Штампа Ел. пошта
-

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА МЕДВЕЂА
Општински штаб за ванредне ситуације
07Број:217-12/2020-1
20. март 2020. Године
М е д в е ђ а

На основу чл.29. Закона о одбрани („Службени гласник РС" бр.116/07, 88/09, 104/09, 10/15 и 36/18) и Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији целе Републике Србије („Службени гласник РС" бр.29/2020) од 15.03.2020. године, Општински штаб за ванредне ситуације општине Медвеђа, на основу оцене и процене тренутне епидемиолошке ситуације у општини Медвеђа, а на седници одржаној 20. Марта 2020. Године, доноси

Н А Р Е Д Б У


1. НАЛАЖЕ СЕ трговинским радњама на територији општине Медвеђа да ускладе радно време у време трајања ванредног стања, на следећи начин
- Понедељак – субота од 07.00 до 18.00 часова,
- Недељом од 08.00 до 18.00 часова,
- Недељом од 04,00 до 07.00 часова искључиво за грађане старије од 70 година.
- Рад логистичких центара и снабдевање објаката може да се обавља целодневно у складу са процедурама које дефинишу кретање лица и посебне радне налоге за запослена лица.

2. НАЛАЖЕ СЕ следећим трговинским радњама на територији општине Медвеђа да поступе у складу са ст.1.ове Наредбе и то:

- „ЗЛАТНИ ТРАГ" из Лесковца, продавница у Медвеђи,
- „АМАН" доо Београд, продавница у Медвеђи,
- „Две липе" у Лецу,
- „Нови Рио" у Сијаринској Бањи,
- Продавница у Равној Бањи,
- Продавнице у Газдару,
- Продавница у Бучумету и
- Продавници у Ђулекару.
3. Трговац може у складу са горе наведеном Наредбом да самостално одреди радно време у наведеним временским интервалима.
4. Број потрошача у малопродајним објектима може бити 1 потрошач на 4 м2 уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености, а у складу са Закључком Владе РС бр.53-2581/2020 од 17. Марта 2020. Године.

НАЛАЖЕ СЕ Општинској управи општине Медвеђа, инспекцијској служби да врши контролу спровођења горе наведених мера, и о томе извештава Штаб за ванредне ситуације општине Медвеђа.

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈА

ЗАМЕНИК КОМАНДАНТА
Горан Ивановић    

 

НАРЕДБА

ПДФ Штампа Ел. пошта
-

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА МЕДВЕЂА
Општински штаб за ванредне ситуације
07Број:217-12/2020-2
20. март 2020. Године
М е д в е ђ а

На основу чл.29. Закона о одбрани („Службени гласник РС" бр.116/07, 88/09, 104/09, 10/15 и 36/18) и Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији целе Републике Србије („Службени гласник РС" бр.29/2020) од 15.03.2020. године, Општински штаб за ванредне ситуације општине Медвеђа, на основу оцене и процене тренутне епидемиолошке ситуације у општини Медвеђа, а на седници одржаној 20. марта 2020. године, доноси

Н А Р Е Д Б У

1. НАЛАЖЕ СЕ ЈКП „ОБНОВА" из Медвеђе, да ради спречавања ширења Короне вируса COVID 19 изврши дезинфекцију следећих улица:
А) у насељеном месту Медвеђа следеће улице и то:
- Краља Милана, бив.Јабланичка,
- Његошева, бив.Николе Тесле,
- Војводе Мишића, бив.Васе Смајевића,
- Млинска бив.Боже Дреничког
- Солунских ратника
- Војводе Путника бив.Сол.ратника,
- Кнеза Михајила, бив.Кеј
- Вука Караџића, бив.Омладинска и
- Плато испред Дома културе

Б)У насељеном месту Сијаринска Бања следеће улице и то:
- Николе Тесле (простор око хотела „Гејзир")
- Вука Караџића (простор око Дома здравља)

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈА

ЗАМЕНИК КОМАНДАНТА
Горан Ивановић    

 

НАРЕДБА бр.3

ПДФ Штампа Ел. пошта
-

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА МЕДВЕЂА

Општински штаб за ванредне ситуације

07Број:217-11/2020-2

19. март 2020. Године

М е д в е ђ а

            На основу чл.29. Закона о одбрани („Слусжбени гласник РС“ бр.116/07, 88/09, 104/09, 10/15 и 36/18) и  Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији целе Републике Србије („Службени гласник РС“ бр.29/2020) од 15.03.2020. године, Општински штаб за ванредне ситуације општине Медвеђа, на основу оцене и процене тренутне епидемиолошке ситуације у општини Медвеђа, а на седници одржаној 19. Марта 2020. Године, доноси

Н А Р Е Д Б У

  1. НАЛАЖЕ СЕ ЈКП „Обнова“ из Медвеђе, да до даљњег затвори робну пијацу у Медвеђи, као и да предузме мере да се пијачна продаја обавља искључиво унутар  простора Зелене пијаце.
  1.  Обавезује се ЈКП „Обнова“ да о предузетим мерама редовно извештава Штаб за ванредне ситуације општине Медвеђа.

НАЛАЖЕ СЕ  Општинској управи општине Медвеђа, инспекцијској служби да врши контролу спровођења горе наведене мере и о томе извештава Штаб за ванредне ситуације општине Медвеђа.

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈА

                                                                                                ЗАМЕНИК КОМАНДАНТА

                                                                                                            Горан Ивановић    

 

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ НАРЕДБЕ

ПДФ Штампа Ел. пошта
-

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА МЕДВЕЂА
Општински штаб за ванредне ситуације
07Број:217-11/2020-1
19. март 2020. Године
М е д в е ђ а

На основу чл.29. Закона о одбрани („Слусжбени гласник РС" бр.116/07, 88/09, 104/09, 10/15 и 36/18) и Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији целе Републике Србије („Службени гласник РС" бр.29/2020) од 15.03.2020. године, Општински штаб за ванредне ситуације општине Медвеђа, на основу оцене и процене тренутне епидемиолошке ситуације у општини Медвеђа, а на седници одржаној 19. Марта 2020. Године, доноси

О Д Л У К А
О ИЗМЕНИ НАРЕДБЕ

1. Став 1. Тач.1. Наредбе Општинског штаба за ванредне ситуације општине Медвеђа 07 бр.217-9/2020-1 од 17.марта 2020. Године, мења се тако што се уместо речи „65" уноси „70".
2. У осталом делу наведена Наредба остаје на снази.
3. Одлука ступа даном доношења.

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈА

ЗАМЕНИК КОМАНДАНТА ШТАБА
Горан Ивановић         

 

Општина Медвеђа награђена првом наградом за најбољу општинску управу у примени принципа доброг управљања у 2019. години

ПДФ Штампа Ел. пошта
-

После освојене прве награде за општину једнаких могућности, општини Медвеђа је стигла још једна награда. 

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић донео је Одлуку о расподели средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе за 2020. годину и Одлуку о расподели средстава из Буџетског фонда за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу у 2019. години.

Општина Медвеђа, је поред општине Бечеј, града Ужица и града Пожаревца, награђена годишњом наградом за најбољу општинску/градску управу у 2019. години у примени принципа доброг управљања.

Одлуком о расподели средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе за 2020. годину подржано је укупно 74 пројеката, а Одлуком о расподели средстава из Буџетског фонда за доделу годишње награде награђене су 4 локалне самоуправе као најбоље у четири области.

Министарство је из средстава Буџетског фонда за програм локалне самоуправе обезбедило наградни фонд у износу од 10.400.000 динара, односно 2.600.000 динара за општину Медвеђа за финансирање примера добре праксе за област ефикасност и делотворост под називом “Систем менаџмента квалитета у Општинској управи општине Медвеђа као решење за унапређење ефикасности и квалитета рада”.

 

Додатна финансијска средства у износу од 3.840.000 динара која додељује Стална конференција градова и општина из буџета програма “Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености - Swiss PRO” биће такође једнако расподељена победницима.

 

Данас је обављено потписивање Уговора о коришћењу бесповратних средстава из Буџетског фонда за доделу годишње награде и Уговор о коришћењу средстава из Буџетског фонда за пројекат “Дигитализације Скупштине општине Медвеђа” у износу од 2.283.000 динара, а испред општине Медвеђа уговоре је потписао заменик председника општине Медвеђа, Горан Ивановић.

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе упутило је 30. јануара 2020. године општинама и градовима јавни позив за пријаву пројеката који ће, у потпуности или делимично, бити финансирани из Буџетског фонда за локалне самоуправе који износи 520.000.000 динара. Од ове године из Фонда, по посебном конкурсу, Министарство додељује и годишњу награду за најбољу општинску/градску управу у примени принципа доброг управљања у 2019. години, као вид финансијске подршке за даље унапређење добре управе и управљања на локалном нивоу. На јавни позив Министарства пријављено је укупно 198 пројеката, док је по позиву за набољу општинску управу стигло 38 пријава.

 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>

Страна 5 од 98

Predsednik-rs

Vlada-rs

image001

 dobra uprava banner

 eUprava

skgo

images

Evropski-PROGRES

Baner Pecat 211x81

izbori banner

 budzet banner 

resursi baner

mapa invalidnos

progbudzet

Vrtic-LOGO

Туристичка организација општине Медвеђа

logogej

interna reviz

zastitnik banner

 

 

 

 

Временска прогноза

top