Arsimimi fillor

Shtyp

-

Arsimimi fillor
Shkolla fillore në Medvegjë është themeluar me 26 shtatorë vitit 1888.pas vendosjes së popullatës serbe në këto hapsira. At ditë Ministri për Arsim dhe për kisha Dr.Vlladan Gjorgjeviq i dha miratimin e saj me qëllim që shkolla në Medvegjë mund të fillojë të punojë.Sod shkolla fillore në Medvegjë është Institucioni më i lart arsimor, jo vetën në Medvegjë por edhe më gjerë në Serbinë jugore.

Deri në vitin 1946 shkolla ka funksionuar si katër klasëshe,dhe pastaj u zhvendos në gjimnaz, ashtu që në vitin 1948 është prodhuar në shkollë të ashtuquajturin primar të lartë. Me krenari banorët e Jabllanicës së Epërme përmenden emrat e administratorëve dhe mësuesve të parë:Bojina Medenica dhe Jakova Vukoviq.Në vitin 1952 shkolla bëhet tet vjeqare,Shkolla fillore" ose Tetë vjeqarja. Gjatë historisë Shkolla fillore ka ndërruar emrin e vet. Më së pari ka qen Shkolla fillore "Mata Millovanoviq, pastaj Shkolla fillore në Medvegjë, qarku i Jabllanicës, Progjimnazi në Medvegjë, dhe pastaj "shkolla e mesme e ulët në Medvegjë. Deri frikë emri e ka pasur Bozhidar Stojanoviq-Drreniçki"e ka marrë në vitin 1959 sipas emrint të heroit të kombit nga kjo rrethinë.në vitin 2004 kjo shkollë mer emrin "Gornja Jabllanica". Shkolla fillore"Gornja Jabllanica" në Medvegjë sod vijojnë mësimin 410 nxënës të kombit serb, romë dhe shqiptarë.Shkolla ka 21 kalasë.

Shkolla Qendrore ka një total prej 17 klasa nga e I deri në klasëVIII, njëra prejt të cilave është kombinuar në një departament të dhënë mësim në gjuhën shqipe, kurse të tjerat në gjuhen serbe të ndara në tri kalsë në Maqedonc,Negosavle dhe Retkocer ku mësimi vijohet në gjuhen serbe. Në arsim punojnë rreth 40 të punësuar,afër mësimit dhe edukimit të rregullt, shkolla ka lëshuar lokalet e veta,klasëve të ndara të shkollës së muzikës në Leskovc dhe shkollës për fëmijët me të meta dhe invalitet. Më heret shkolla ka lëshuar klasët e veta fakultetit të posa hapur ekonomik dhe juridik të Univerzitetit të Nishit.Viti 2008 dhe 2009 për shkollën tonë kanë qenë vite të sukseshme. Kemi festuar 120 vjetorinë e egzistencës së shkollës. Për nder të kësaj ngjarje të rëndësishme organet profesionale të shkollës dhe organet drejtuese, vetës i kanë vendosur disa qëllimeve:

  • zbatimin e plotë të detyrave të përcaktuara rendin e ditës në shkollë. Para së gjithash, për të rritur arritjet e studentëve në të gjitha fushat e punës, për të përfshirë sa më shumë nxënës për të arritur rezultate maksimale në të gjitha nivelet e konkurrencës;
  • Përfshirja e të gjithë faktorëve për të përmirësuar standardet e përgjithshme të rikonstruksionin e shkollave dhe ndërtimin e objekteve shkollore, për modernizimin e punës arsimore të punojnë me prokurimin e burimeve mësimore.
  • kulturore, sportive dhe manifestime tjera që ta paraqesin shkollën publikisht në formën e saj të ndritur.

të bëhet monografi i parë i shkollës vitet 1888-20008

  • krijime dhe bashkëpunime më të frytshme me institucionet dhe objektet si në nivel komune dhe në mjedisin në nivel të republikës.

Këshilli shkollor dhe faktorët e tjerë që ishin me ndikim, të lartë të performancës dhe përkushtim, veçanërisht mësuesit dhe nxënësit në masë të madhe i kanë relaizuar detyrat e parashtruara. Rezultatet e suksesit të shkollës sonë në vitin 2008/09 ishin ndër më të mirat në disa vite të fundit. Ka qenë ky viti pa nxënës që përsërisin klasën,viti i cili numri i madh i nxënësve ka marrë pjeso nëpër të gjitha nivelet e garave të ndyshme,shkollore,komunale, rajonale dhe republikane.

Në një mjedis ku nuk ka ndodhinin ngjarje kulturore, të tilla si shfaqje teatrale, takimet e shkrimtarëve, ngjarjet e fëmijëve, koncertet e artistëve të famshëm, krijues të ekspozitës,recitime,popullore,folklorike,hor, posaqërisht arti i shkollave i cili përbën shtyllën i cili përfaqëson publikun dhe pa ta nuk do të mund të zbatojë asnjë manifestim shkollor, komunal për pjesmarrësit e popullatës të këtij rajoni.

Nëpërmjet të gjitha këto ngjarje jemi duke u përpjekur për të gjithë që ka në zonat të tjera të përditshme,këtu të rritim nivelin e kulturës në masë sipasë munësive dhe të mos lejojmë që kultura dhe krijimtarija të na shkoj në harres. Ne organizojmë ekspozita të shitjeve të arteve të bukura, dhe fondet modeste ngritur nga shitja e dhënies së studentëve shoqëror të pafavorizuar dhe fëmijë me nevoja të veçanta. Nxënësit e shkollës sonë janë më të mirë në konkursin e sapo formuar e shkollës se Qarkut të ligës së futbollit Jablanica. Pasardhësit janë të KK Jablanica dhe nxënësit e shkollës sonë, që marrin pjesë në gara në ligën e parë serbe.Karatistët e shkollës u dekoruan me medalje të marrë në gara, si në nivel të qarkut, të Republikës dhe në gara ndërkombëtare.

Ajo që ne duam në mënyrë të veçantë për të fituar një sukses të madh të shkollës sonë është se shkolla në vitin shkollor 2008-09. vit. kishte një hap të madh përpara në krijimin e bazës materiale të punës, për të rritur standardet e përgjithshme në shkolla, si dhe parakusht për realizimin e vendosur të detyrave programore.

Falenderuar bashkëpunimit të shkollave tona dhe autoriteteve lokale dhe ministritë e qeverisë serbe, kryesisht Ministria e Arsimit, Ministria e Rinisë dhe Sporteve, Ministria e Kombëtare Plani i Investimeve, Ministria e Pushtetit Vendor dhe mbështetja e donatorëve në shkollë ka zbatuar një numër të investimeve. Vetëm të përmendim më të rëndësishmet:

  • me burimet e Ministrisë së Rinisë dhe sport është renovuar halla e shkollës, janë asfaltuar dhe ndriçuar , rrethuar nga dy terene sportive në shkollën qëndrore dhe një në seksion të veçantë në Negosavlje.

ujit të pijshëm • ofrohet në një seksion të veçantë në Retkocer ku është ndërtuar edhe një sanitare,

  • do të thotë autoritetet lokale dhe Ministria e Vetëqeverisjes Lokale-rindërtimin e objekteve sanitare në Shkollën Qendrore ka ndërtuar një gardh shkollës, të instaluar video survejimi dhe ofruar mobilje për tri klasat.

Drejtoria Republikane për Mallra rezerve ka mobiluar zyren me paisje kompjuterike që ishte e nevojshme me qëllim të zbatimit të dhënat ,përmbajtjes së programeve në rastin e arsimit, si dhe mbështetjet për zbatimin e përmbajtjes së programit të disiplinave të tjera.

Donatorët e ndryshëm-miqët e shkollave e kanë bërë të mundur blerjen e disa telivizorëve, DVD pllejer, CD radio, në mënyrë që shkolla tashmë me laptop dhe projektues video, ka bërë kushtet që në mënyrë moderne dhe bashkohore të realizoj përmbajtjet e programit.

Shkollë, në bashkëpunim me kuvendin komunal, me përkrahje të fuqishme nga Ministria e Arsimit dhe donatore miqtë ka botuar të parën Monografi të shkollës, Monografia e Shkolles fillore Jablanica e Epërme në Medvegjë. Ky libër ka shumë llojshmëri të përmbajtjes dhe të dhënave të aktiviteteve të relizuara dhe rezultateve nga institucioni i arritur duke punuar në tre shekuj, në rrethana të ndryshme dhe herë. Shkolla është e paraqitur në këtë libër si një nga institucionet më të vjetra në jug të Serbisë, dëshmi të punës së saj dhe ish nxënësit dhe mësuesit, shumë gjenerata të mësuesve, mjekëve, mjekë të shkencës, njerëzit në nivele të ndryshme të qeverisë, krijuesit e të gjitha formave të artit, ndërtues të ndryshëm të profesionit dhe të arsimit

Na mbetet që të ardhmen të vazhdojmë ë punojmë me njohuri, talent dhe kreativitetin e studentëve tanë dhe mësuesve të arrijë rezultate më të madh në të gjitha nivelet arsimore, kulturore dhe sportive,në veçanti, të arritim në fushën e rritjes së statusit social të nxënësve tanë.

Vizioni i shkollës fillore " Jablanica e Epërme në Medvegjë është që për periudhën e ardhshme të jetë institucioni kryesor për arsimin bazë në rajon dhe luan një rol të madh në zhvillimin socio-ekonomike, arsimore dhe kulturore të këtij rajoni.