Urimet e kryetarit të komunës për të punësuarit

Shtyp

-

Sot,  në  sallën  e Kuvendit  të komunës së Medvegjës ,  kryetari i  komunës  dr Nebojsha Arsiq ju  ka  dëshiruar  të  githë  të punësuarve në  Adminstratën komunale  të komunës  së Medvegjës vitin  2016.  të lumtur dhe  të  suksesshëm. Posaqërisht  ka  theksuar  që  do  të mundohet  që Adminstrata të  jetë  e  suksesshme në punën  e  vetë, dhe ka  theksuar  që  do  të  kërkojë angazhimin  më  të madhë  në punën , profesionalitet   dhe  disciplinë  nga  të punësuarit.

Me  atë  rastë, nga  ana  e  kryetarit  të komunës  është  japur një  dhuratë  ish  puntorit   të  Adminstratës  komunale, Millutin Vukoviq- Dille,  për  shkuarjen  në  pension.