Zyrja për zvoglimin e varfëris

Shtyp

-

Dje komunën tonë e ka vizituar Vesna Civriq,kryetarja NV “Duga” nga Ada.Qëllimi i vizitës është projekti për themelimin e Zyrës për zvoglimin e varfëris,e cila realizohet në bashkëpunim me Ministrin për punë dhe politikën  socijale të Republikës të Sërbis.

“Me hapjën e kësaj zyrje ,konsiderojm këthimin e dinjitetit të njeriut,personat të cilët i turpërohen varfëris,të cilët nuk dojnë të kërkojn lëmoshë, por  dëshirojnë  të  punojnë  diqka , ajo  ju  mundësohet përmes  kësaj  zyrje “, ka  thënë Vesna.

Kryetari i  komunës, Dr Nebojsha Arsiq ka thënë  “Që  përmesë  kësajë  rruge  do të bëhet  hapi  i  rëndësishum në  luftën kundur  farfëris   dhe  që  në  atë  mënyrë  do  tju ndihmohet  personave të  rrezikuar  socialishtë që më  lehtë  të  vin  deri  te  fitimi  për  ushqim, nxehtësis  dhe  barnave, si  dhe  të marrin këshilla  të  caktuara “.

Hapja  e  zyrës pritet  të bëhet  për një  muaj  ditë, pas  rregullimit të  nevojëshum të  dokumentacionit.