Vazhdimi i studimeve në Medvegjë

Shtyp

-

E  hënë , 30 nëntorë  të  vitit 2015

Në ditën, 30. Nëntorë  të vitit 2015 ka  filluar  me  punë  fakulteti  Ekonomik  dhe Juridik   në Medvegjë.

Fillim  të  suksesëshum   të  vitit 2015/2016   dhe  vazhdimin e studimeve  në Medvegjë, studentëve  ju ka  dëshiruar  kryetari  i komunës , Dr Nebojsha Arsiq, si  dhe  personeli i  fakultetit.

Afër  fjalëve   dhe   dëshirave  të  mira, kryetari   ju ka  premtuar bashkëpunim më  të mirë  dhe  kushte   studentëve të  cilit mbesin  të  studiojnë në  Medvegjë.