KONFERNCA NË TEMËN E SHFRYTEZIMIT TË BURIMEVE TË RINOVUESHME TË ENERGJISË

Shtyp

-

Me ditën 26.11.2015 në sallën e KK të Medvegjës është  mbajtur Konfernca në temën e shfrytëzimit të burimeve të rinovueshme të energjisë.Konfernca është mbajtur në organizimin e Qendrës për zhvillimin e rrethit të Jabllanicës.

Konferencëne e ka hapur dhe ka përshëndetur musafirët kryetari I komunës dr Nebojsha Arsiq I cili në fjalimin ka theksuar potencijalet natyrore dhe njerëzore me të cilat komuna disponopn të cilat është e nevojshme të shfrytëzohen me qëllimin e punësimit dhe mbajtjen e të rinjëve në Medvegjë.Afër kryetarit në konferenc kanë folur dhe Boris Illijevski , para SREBRO, organizacioni nacional për biomas, për biomasën si potencijali energjetik për zhvillimin social local-ekonomik, si dhe Bojan Ivkoviq, bashkpunimi I pavarur  për energjetikën nga komuna e Pirotit-në provojat e komunës së Pirotit në projektet partneritetet publiko-private në fushën e efiçiencës së energjisë.