РАЗВОЈ ЗАДРУГАРСТВА - ШАНСА ЗА ОПСТАНАК СЕЛА И ПОЉОПРИВРЕДЕ

Штампа

-

РАЗВОЈ ЗАДРУГАРСТВА - ШАНСА ЗА ОПСТАНАК СЕЛА И ПОЉОПРИВРЕДЕ

                У седишту Јабланичког управног округа одржан је састанак поводом  Програма ревитализације задругарства. Влада Републике Србије је у организацији са кабинетом министра Милана Кркобабића, задуженог за регионални развој и рад јавних предузећа, одржала састанак на коме је било речи о формирању, отварању и обнови постојећих задруга у Јабланичком округу.

                 Решење за опстанак села и пољопривреде налази се у здруживању произвођача и оснивању задруга где би ситни произвођачи могли лакше да продају свој производ. Задруге имају за циљ да повећају конкурентност произвођача и оживљавање села. Уједно омогућава организовану понуду робе на тржишту, континуитет у испоруци робе док истовремено оживљава рурални и економски развој, а смањује миграцију из сеоског у урбани део града.

Милан Кркобабић,  Министар без портфеља је објаснио да празна села представљају озбиљан изазов за националну безбедност и ово јесте велики проблем Србије. Управо због тога треба преузети практичне и конкретне мере како би млади остали да живе и раде на селу.

Програм ревитализације задругарства подразумева у наредне три године, оснивање или обнављање подстојећих 500 задруга, а износ средстава намењених за овај програм износи 25 милиона евра.

            Састанку и презентацији  програма присуствовали су представници територијалне управе, Регионалне привредне Коморе и представници задругарства, председници општина Јабланичког округа са својим службама из области пољопривреде. Испред општине Медвеђа састанку је присуствовао др Небојша Арсић. 

            „Организовани облици удруживања могу допринети оживљавању и развоју сеоског подручја, а предности удруживања у задруге су вишеструке попут повољније набавке репро материјала, набавке опреме и механизације. Здруживање пољопривредника води и рационалној производњи и смањује трошкове, док са друге стране побољшава конкурентност“- истакао је Небојша Арсић.

            Програм подразумева субвенције бесповратних средстава или подстицаја у задуге које се формирају, тј.задруге које већ постоје у износу од 100.000 евра. Новац ће бити намењен за куповину основног стада, вишегодишњег засада и опреме.