print_grb.gif

Оглас за непокретност

Штампа

Објекат фабрике „Нитекс“

 

- Локација: Медвеђа, потез "Дедић раван",

- Власништво: приватно власништво

- Кп бр.: 2362 КО Медвеђа

- Хала: са употребном дозволом: површине 3.023 м2 (приземље 2.683м2 и канцеларије на спрату 340м2),

- Градјевинско земљиште у својини, површина парцеле: 39.314 м2

- Година изградње: 1984

- Димензије у основи: 2.683 м2

- Спратност објекта: П+1

- Висина по спрату (м): Хала за производњу 4,75 м, канцеларијски простор 2.6м

- Сопствена трафо станица: 630кw

Напомена: Објекат има 10 улазних врата и више утоварно-истоварних рампи

- Опис непокретности: Потпуно инфраструктурно опремљено земљиште, објекти имају грађевинску и употребну дозволу и уписани су у служби за катастар непокретности, градјевинско земљиште је у својини 1/1

- Урбанистички параметри: степен заузетости 60%, коефицијент изградње 1.6

 

 

 

Контакт особа:

Слађана Митић

Consistam доо

Лесковац

063588022