HOT Business - шаблон joomla Книги
  • Ћирилица
  • Shqip

pitajte predsedika

logo-informator

ozakonjenje baner

logo-objedinjena-prcedura

logo virtuelni maticar

 evrtic

 ologo

javne nabavke

logo-zahtev-informacije

baner pitanja i odgovori

Инвестирајте у Медвеђу

Пријавите комунални проблем

dokumenta-publikacije

biracki spisak

Архива текстова

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ НАРЕДБЕ

ПДФ Штампа Ел. пошта
-

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА МЕДВЕЂА
Општински штаб за ванредне ситуације
07Број:217-11/2020-1
19. март 2020. Године
М е д в е ђ а

На основу чл.29. Закона о одбрани („Слусжбени гласник РС" бр.116/07, 88/09, 104/09, 10/15 и 36/18) и Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији целе Републике Србије („Службени гласник РС" бр.29/2020) од 15.03.2020. године, Општински штаб за ванредне ситуације општине Медвеђа, на основу оцене и процене тренутне епидемиолошке ситуације у општини Медвеђа, а на седници одржаној 19. Марта 2020. Године, доноси

О Д Л У К А
О ИЗМЕНИ НАРЕДБЕ

1. Став 1. Тач.1. Наредбе Општинског штаба за ванредне ситуације општине Медвеђа 07 бр.217-9/2020-1 од 17.марта 2020. Године, мења се тако што се уместо речи „65" уноси „70".
2. У осталом делу наведена Наредба остаје на снази.
3. Одлука ступа даном доношења.

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈА

ЗАМЕНИК КОМАНДАНТА ШТАБА
Горан Ивановић         

 

Општина Медвеђа награђена првом наградом за најбољу општинску управу у примени принципа доброг управљања у 2019. години

ПДФ Штампа Ел. пошта
-

После освојене прве награде за општину једнаких могућности, општини Медвеђа је стигла још једна награда. 

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић донео је Одлуку о расподели средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе за 2020. годину и Одлуку о расподели средстава из Буџетског фонда за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу у 2019. години.

Општина Медвеђа, је поред општине Бечеј, града Ужица и града Пожаревца, награђена годишњом наградом за најбољу општинску/градску управу у 2019. години у примени принципа доброг управљања.

Одлуком о расподели средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе за 2020. годину подржано је укупно 74 пројеката, а Одлуком о расподели средстава из Буџетског фонда за доделу годишње награде награђене су 4 локалне самоуправе као најбоље у четири области.

Министарство је из средстава Буџетског фонда за програм локалне самоуправе обезбедило наградни фонд у износу од 10.400.000 динара, односно 2.600.000 динара за општину Медвеђа за финансирање примера добре праксе за област ефикасност и делотворост под називом “Систем менаџмента квалитета у Општинској управи општине Медвеђа као решење за унапређење ефикасности и квалитета рада”.

 

Додатна финансијска средства у износу од 3.840.000 динара која додељује Стална конференција градова и општина из буџета програма “Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености - Swiss PRO” биће такође једнако расподељена победницима.

 

Данас је обављено потписивање Уговора о коришћењу бесповратних средстава из Буџетског фонда за доделу годишње награде и Уговор о коришћењу средстава из Буџетског фонда за пројекат “Дигитализације Скупштине општине Медвеђа” у износу од 2.283.000 динара, а испред општине Медвеђа уговоре је потписао заменик председника општине Медвеђа, Горан Ивановић.

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе упутило је 30. јануара 2020. године општинама и градовима јавни позив за пријаву пројеката који ће, у потпуности или делимично, бити финансирани из Буџетског фонда за локалне самоуправе који износи 520.000.000 динара. Од ове године из Фонда, по посебном конкурсу, Министарство додељује и годишњу награду за најбољу општинску/градску управу у примени принципа доброг управљања у 2019. години, као вид финансијске подршке за даље унапређење добре управе и управљања на локалном нивоу. На јавни позив Министарства пријављено је укупно 198 пројеката, док је по позиву за набољу општинску управу стигло 38 пријава.

 

НАРЕДБА бр.2

ПДФ Штампа Ел. пошта
-

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА МЕДВЕЂА
Општински штаб за ванредне ситуације
07Број:217-10/2020-1
18. март 2020. Године
М е д в е ђ а

На основу чл.29. Закона о одбрани („Службени гласник РС" бр.116/07, 88/09, 104/09, 10/15 и 36/18) и Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији целе Републике Србије („Службени гласник РС" бр.29/2020) од 15.03.2020. године, Општински штаб за ванредне ситуације општине Медвеђа, на основу оцене и процене тренутне епидемиолошке ситуације у општини Медвеђа, а на седници одржаној 18. Марта 2020. Године, доноси

Н А Р Е Д Б У


1. НАЛАЖЕ СЕ свим трговинским радњама да у складу са Уредбом Владе Републике Србије, а о забрани кретања после 20,00 часова, ускладе своје радно време.
НАЛАЖЕ СЕ Општинској управи општине Медвеђа, инспекцијској служби да врши свакодневну контролу спровођења горе наведену меру и о томе извештава Штаб за ванредне ситуације општине Медвеђа.
2. ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ Електропривреди Србије, Радној јединици у Медвеђи, да у време ванредног стања, одложи искључивање електричне енергије потрошачима који имају дуговања, као и да снабдевање на подручју општине Медвеђа буде уредно.
3. Наредба ступа даном доношења и биће објављена на огласној табли Општине Медвеђа и на званичном сајту општине Медвеђа и у локалним средствима информисања.
4. Достава ове наредбе свим оранима, установама, предузећима и другим правним и физичким лицима биће извршена истицањем на огласној табли Општине Медвеђа и званичном сајту општине Медвеђа.
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

ЗАМЕНИК КОМАНДАНТА
Горан Ивановић    

 

ФОРМИРАН ОПЕРАТИВНО КООРДИНАЦИОНИ ТИМ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА У ТОКУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

ПДФ Штампа Ел. пошта
-

На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији целе Републике Србије („Службени гласник РС" бр.29/2020) и чл.14. Пословника Општинског штаба за ванредне ситуације општине Медвеђа , Општински штаб општине Медвеђа, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

О ФОРМИРАЊУ ОПЕРАТИВНО КООРДИНАЦИОНОГ ТИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА У ТОКУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

I   ФОРМИРА СЕ Оперативно координациони тим за спровођење мера у току ванредног стања и то:

1. Кулић Драган,

2. Андрејевић Никола,

3. Иван Костић,

4. Др Драган Анђелковић,

5. Гикић Саша,

6. Косуми Љуљета

II Задатак Оперативно-координационог тима је да прати и координира спровођење донетих мера на територији општине Медвеђа и извештава Општински штаб за ванредне ситуације.

III Оперативно координациони тим  ће почети са радом одмах по пријему решења.

IV Решење ступа на снагу даном доношења.

V  РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:

- Члановима тима

-  а/а.

07Број:217-10/2020-1

18. март 2020. године

М е д в е ђ а

ЗАМЕНИК КОМАНДАНТА

Горан Ивановић    

 

Наредба Штаба за ванредне ситуације општине Медвеђа

ПДФ Штампа Ел. пошта
-

Општински Штаб за ванредне ситуације општине Медвеђа је на основу оцене и процене тренутне епидемиолошке ситуације у општини Медвеђа, а на седници одржаној 17.марта донео Наредбу, којом се налаже Општинској управи општине Медвеђа, Јавним установама и предузећима, као и школама, трговинским радњама и угоститељским објектима да предузму неопходне мере како би превентивно деловали у случају ширења актуелног вируса.

Наложено је Центру за социјални рад општине Медвеђа и општинској организацији Црвеног крста да организују волонтерску службу и координирају са свим расположивим капацитетима, као и за достављање неопходних намирница и пружање сваке друге врсте помоћи за грађане старије од 65 година.

Наложено је свим основним школама на територији општине Медвеђа, техничкој школи „Никола Тесла“, предшколској установи „Младост“ из Медвеђе, Општинској управи општине Медвеђа и свим установама чији је оснивач општина Медвеђа, да изврше потпуну дезинфекцију свих објеката које користе.

Сви спортски центри, фитнес клубови, теретане, кладионице, школе спорта, фолклора и др. имају наредбу за прекид рада до даљњег.

Обустављен је рад свих пријемних шалтера, а рад органа, установа и предузећа организује се по принципу неопходног минимума рада за функционисање.

ЈКП „Обнова“ ће вршити појачану контролу санитарне и друге исправности постројења за снабдевање пијаћом водом као и контролу квалитета пијаће воде.

Наложено је ЈКП „Обнови“ као и привредном друштву „ПОР ВЕРНЕР ВЕБЕР“ Лесковац да омогуће одлагање плаћање свих рачуна до укидања ванредног стања, без обрачунавања камате.

Наредбом Штаба је наложено свим угоститељским објектима на територији општине Медвеђа да до даљњег ограниче радно време на временски период од 9-19 часова и да изврше дезинфекцију својих објеката, али и боравак гостију на нивоу санитарног одстојања у складу са препорукама Владе Републике Србије.

Трговинским радњама на територији општине Мевдеђа је наложено да врше дезинфекцију својих објеката и да ограниче максималан број купаца у продајном објекту.

Препоручује се свим лицима на територији општине Медвеђа која су дошла из подручја захваћених епидемијом Корона вируса да привремено ограниче кретање у складу са инструкцијама Владе Републике Србије.

Препоручује се свим грађанима општине Медвеђа да се у току ванредног стања придржавају инструкција Владе Републике Србије и других надлежних институција за понашање током епидемије Корона вируса, да искажу озбиљност, солидарност, као и да беспотребно не гомилају резерве намирница, лекова и остале робе широке потрошње.

Обавештавају се грађани да су им доступни телефони за помоћ:

Дом Здравља 016/891-236; 891-237; 891-722; 063/116-2199 -  24 часа дневно

Црвени крст 016/891-206 до 15 часова

Центар за социјални рад 016/891-340 до 15 часова

Општина Медвеђа 016/891-138 до 22 часа

 

 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>

Страна 5 од 98

Predsednik-rs

Vlada-rs

image001

 dobra uprava banner

 eUprava

skgo

images

Evropski-PROGRES

Baner Pecat 211x81

izbori banner

 budzet banner 

resursi baner

mapa invalidnos

progbudzet

Vrtic-LOGO

Туристичка организација општине Медвеђа

logogej

interna reviz

zastitnik banner

 

 

 

 

Временска прогноза

top