HOT Business - шаблон joomla Книги
  • Ћирилица
  • Shqip

verzija-3

logo-informator

logo-objedinjena-prcedura

logo virtuelni maticar

ologo

javne nabavke

logo-zahtev-informacije

baner pitanja i odgovori

Инвестирајте у Медвеђу

Пријавите комунални проблем

dokumenta-publikacije

biracki spisak

arkiv

Prokurimit publik

pdf Shtyp Email

-

 

 


 28.август 2017. год   

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

   ОБЈАВЉУЈЕ:

   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

   ЗА

   Набавка пелета за потребе грејања објекта Општинске управе општине Медвеђа

   Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда            pdfКонкурсна документација

pdfОбавештење о закљученом уговору               pdfОдлука о додели уговора 


  28.август 2017. год

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

   ОБЈАВЉУЈЕ:

   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

   ЗА

   У поступку јавне набавке радова на реконструкцији и доради зграде општине Медвеђа – I фаза (замена система за грејање ефикаснијим системом и доградња објекта котларнице)

   Преузмите документацију

 pdfПозив за подношење понуда          pdfКонкурсна документација

 


 

 18. јул 2017. год

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

  ОБЈАВЉУЈЕ:

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  ЗА

 

  Преузмите документацију


 18. јул 2017. год

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

  ОБЈАВЉУЈЕ:

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  ЗА

  У поступку јавне набавке  на изградњи уличне расвете Реткоцерске улице

  Преузмите документацију

 

pdfПозив за подношење понуда           pdfКонкурсна документација

pdfОдлука о додели уговора

 


 18. јул 2017. год

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

  ОБЈАВЉУЈЕ:

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  ЗА

  У поступку јавне набавке  на изградњи уличне расвете до резервоара за снабдевање водом општине Медвеђа

  Преузмите документацију

 

pdfПозив за подношење понуда           pdfКонкурсна документација

 

pdfОдлука о додели уговора

 


 18. јул 2017. год

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

  ОБЈАВЉУЈЕ:

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  ЗА

  У поступку јавне набавке  радова на изградњи улице Нова обилазница у Медвеђи

  Преузмите документацију

 

pdfПозив за подношење понуда           pdfКонкурсна документација

 

pdfОдлука о додели уговора


 13. јул 2017. год

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

  ОБЈАВЉУЈЕ:

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  ЗА

  У поступку јавне набавке мале вреднпсти услуга парцелације/препарцелације, на више локација на територији општине Медвеђа

  Преузмите документацију

 

 pdfПозив за подношење понуда            pdfКонкурсна документација

 

 


 13. јул 2017. год

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

  ОБЈАВЉУЈЕ:

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  ЗА

  У поступку јавне набавке мале вредности геодетских услуга, на више локација на територији општине Медвеђа

  Преузмите документацију

 pdfПозив за подношење понуда          pdfКонкурсна документација

 


 12. мај 2017. год

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

 ОБЈАВЉУЈЕ:

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 ЗА

 Јавну  набавку услуга, израде прпјектно - техничке документације на више локација на територији општине Медвеђа

 Преузмите документацију

 pdfПозив за подношење понуда           pdfКонкурсна документација

pdfПитања и одговори

 


 11. мај 2017. год

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

 ОБЈАВЉУЈЕ:

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 ЗА

 Јавну  набавку  радова на уређењу фасада стамбених зграда

 Преузмите документацију

 pdfПозив за подношење понуда           pdfКонкурсна документација

 


  09. мај 2017. год

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА

Јавну  набавку допунских радова на изградњи потпорних зидова на територији Ппштине Медвеђа

Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда           pdfКонкурсна документација

pdfОдлука о додели уговора


 09. мај 2017. год

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА

Јавну набавку  радова на изградњи атмосферске канализације у улици „Никола Тесла“ у Медвеђи

са израдом пројектно-техничке документације по систему „кључ у руке“

Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда

pdfКонкурсна документација

pdfОдлука о додели уговора


 07. април 2017. год

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА

Јавну набавку добара, материјала за саобраћај бензина и дизел горива за потребе рада служби Општинске управе општине Медвеђа

Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда             pdfКонкурсна документација

pdfОбавештење о закљученом уговору 

 


 20. март 2017. год

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

 ОБЈАВЉУЈЕ:

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА

 Јавну набавку добара, електричне енергије

Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда           pdfКонкурсна документација

pdfОбавештење о закљученом уговору

 


 15. март 2017. год

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА

Јавну набавку услуга – поправке и одржавања јавне расвете на територији Општине Медвеђа

Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда          pdfКонкурсна документација

 pdfОдлука о додели уговора           pdfОбавештење о закљученом уговору

 


 14. март 2017. год

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА

Јавну набавку добара, материјала за саобраћај бензина и дизел горива за потребе рада служби Општинске управе општине Медвеђа

Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда           pdfКонкурсна документација

 pdfОбавештење о обустави поступка


 14. март 2017. год

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА

Јавну набавку услуга – хватања и збрињавања паса луталица са територије Општине Медвеђа

Преузмите документацију

 pdfПозив за подношење понуда          pdfКонкурсна документација

 pdfОдлука о додели уговора           pdfОбавештење о закљученом уговору

 


 07. март 2017. год

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА

Јавну набавку медијских услуга, директног радио преноса седница Скупштине општине Медвеђа

и објављиваое обавештења служби Општинске управе општине Медвеђа путем радио таласа на територији Општине Медвеђа

Преузмите документацију

 pdfПозив за подношење понуда           pdfКонкурсна документација

 

pdfОдлука о додели уговора           pdfОбавештење о закљученом уговору

 


  07. март 2017. год

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА

Јавну набавку радова на санацији и адаптацији објекта Дома задравља у Медвеђи

Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда           pdfКонкурсна документација


 25. октобар 2016

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА

Јавну набавку радова на санацији и адаптацији објекта Дома задравља у Медвеђи

Преузмите документацију

 pdfПозив за подношење понуда          pdfКонкурсна документација

 pdfОдлука о обустави поступка           pdfИзмена конкурсне документације

pdfОдлука о продужењу рока за подношење понуда


ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА

Јавна набавка - набавка услуга израда пројекта јавне расвете на више локација на територији општине Медвеђа

Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда          pdfКонкурсна документација

 pdfОдлука о додели уговора

pdfОбавештење у закљученом уговору


ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА

У поступку јавне набавке - набавка радова на уређењу простора испред Дома културе у Медвеђи и реконструкција фонтане

Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда          pdfКонкурсна документација

pdfТехничка документација


ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА

У поступку јавне набавке мале вреднпсти набавка услуга, израда пројекта улица на територији општине Медвеђа

Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда          pdfКонкурсна документација

 pdfОдлука о додели уговора

pdfОбавештење о закљученом уговору


ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА

Јавну набавку - набавка радова на уређењу фасада стамбених зграда

Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда          pdfКонкурсна документација

 pdfКонкурсна документација бр.2

pdfОдлука о додели уговора

pdfОбавештење о закљученом уговору


ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА

Јавну набавку услуга превоза ученика основних школа на више локација у Општини Медвеђа

Преузмите документацију

 pdfПозив за подношење понуда      pdfКонкурсна документација


ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА

Јавну набавку мале вреднпсти, набавка добара, путничког/теренског аутомобила са погоном на четири точка.

Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда            pdfКонкурсна документација

pdfОдлука о додели уговора


ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Јавне набавке радова на уређењу (ревитализацији) пољских путева на више локација у Општини Медвеђа

Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда       pdfКонкурсна документација


28.април 2016

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Јавне набавке мале вредности набавка добара, грађевинског материјала за потребе интерно расељених лица на територији Општине Медвеђа

Преузмите документацију

pdfПозив за достављање понуда              pdfКонкурсна документација

pdfОдлука о додели уговора


ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Јавне набавке угоститељских услуга за потребе Председника Општине Медвеђа и Општинског Ваћа општине Медвеђа

Преузмите документацију

pdfОдлука о додели уговора               pdfОбавештење о закљученом уговору


11.април 2016

 ОПШТИНА МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Јавне набавке мале вредности - набавка добара, материјала за саобраћај - дизел горива за потребе рада Председника Општине Медвеђа и Општинског Већа општине Медвеђа

Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда           pdfКонкурсна документација

 pdfОдлука о додели уговора


 05.април 2016

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

За јавну набавку набавка радова на изградњи потпорних зидова на више локација у Општини Медвеђа

Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда          pdfКонкурсна документација

pdfОдлука о додели уговора


05. април 2016

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

За јавну набавку радова на издрадњи друге фазе Јабланичке улице у Медвеђи

Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда             pdfКонкурсна документација

pdfОдлука о додели уговора


16. март 2016

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

За јавну набавку мале вредности – услуга, хватања и збрињавања паса луталица са територије Општине Медвеђа

Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда             pdfКонкурсна документација

pdfОбавештење о закљученом уговору           pdfОдлука о додели уговора


16. март 2016

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

За јавну набавку – услуга, поправка и одржавање јавне расвете на територији Општине Медвеђа

Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда            pdfКонкурсна документација

 pdfОбавештење о закљученом уговору


16. март 2016

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

За јавну набавку мале вредности – добара, материјала за саобраћај бензина и дизел горива за потребе рада служби Општинске управе општине Медвеђа

Преузмите документацију

 pdfПозив за подношење понуда           pdfКонкурсна документација

 pdfОдлука о додели уговора             pdfОбавештење о закљученом уговору


03. март 2016

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

За јавну набавку мале вредности – добара, електричне енергије за потребе општинске Управе општине Медвеђа

Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда          pdfКонкурсна документација

 pdfОдлука о додели уговора            pdfОбавештење о закљученом уговору


01. март 2016

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

За јавну набавку мале вредности – добара, канцеларијског материјала за потребе општинске Управе општине Медвеђа

Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда           pdfКонкурсна документација

 pdfОдлука о додели уговора


25. фебруар 2016

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

За јавну набавку мале вредности – набавка медијских услуга, директног радио преноса седница Скупштине општине Медвеђа

и објављивање обавештења служби Општинске управе општине Медвеђа путем радио таласа на територији Општине Медвеђа

Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда           pdfКонкурсна документација

 pdfОдлука о додели уговора            pdfОбавештење о закљученом уговору


 

Predsednik-rs

Vlada-rs

min pravde

skgo

kanc-or

Evropski-PROGRES

Vrtic-LOGO

Туристичка организација општине Медвеђа

logogej

GIS logo

interna reviz

zastitnik banner

ban bug 2015

finance banner

 

Временска прогноза

top