HOT Business - шаблон joomla Книги
  • Ћирилица
  • Shqip

verzija-3

logo-informator

logo-objedinjena-prcedura

logo virtuelni maticar

ologo

javne nabavke

logo-zahtev-informacije

baner pitanja i odgovori

Инвестирајте у Медвеђу

Пријавите комунални проблем

dokumenta-publikacije

biracki spisak

arkiv

Prokurimit publik

pdf Shtyp Email

-

 


  18.април 2017. год  

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

    ОБЈАВЉУЈЕ:

    ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

    ЗА

    Набавку мале вредности - два путничка возила финансијским лизингом

pdfПозив за подношење понуда

pdfКонкурсна документација

 

 


  26.март 2017. год  

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

    ОБЈАВЉУЈЕ:

    ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

    ЗА

    Набавку услуга - стручног надзора над извођењем радова на територији Општине Медвеђа

pdfПозив за подношење понуда

pdfКонкурсна документација

 

 


  26.март 2017. год  

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

    ОБЈАВЉУЈЕ:

    ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

    ЗА

    Набавку услуга - израде елабората о зонама санитарне заштите изворишта минералних вода

pdfПозив за подношење понуда

pdfКонкурсна документација

 

 


  26.март 2017. год  

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

    ОБЈАВЉУЈЕ:

    ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

    ЗА

    Набавку услуга - израде елабората о резервама подземних вода

pdfПозив за подношење понуда

pdfКонкурна документација

 

 


  16.март 2017. год  

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

    ОБЈАВЉУЈЕ:

    ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

    ЗА

    Набавку услуга - радова на изградњи јавне расвете на спортским теренима

    Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда

pdfКонкурсна документација

pdfКонкурсна документација - Измена

 pdfПитања и одговори

pdfПитања и одговори-2

 


  16.март 2017. год  

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

    ОБЈАВЉУЈЕ:

    ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

    ЗА

    Набавку услуга - радова на изградњи јавне расвете на трим стазама

    Преузмите документацију

 pdfПозив за подношење понуда

pdfКонкурсна документација

pdfКонкурсна документација - Измена

pdfПитања и одговори

pdfПитања и одговори-2

 


16.март 2017. год  

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

    ОБЈАВЉУЈЕ:

    ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

    ЗА

    Набавку услуга - радова на изградњи јавне расвете у насељу Бабићи

    Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда

pdfКонкурсна документација

pdfКонкурсна документација - Измена

pdfПитања и одговори

pdfПитања и одговори-2 

 


 16.март 2017. год  

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

    ОБЈАВЉУЈЕ:

    ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

    ЗА

    Набавку услуга - радова на изградњи јавне расвете у улици Боже Дреничког - Милинска

    Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда

pdfКонкурсна документација

pdfКонкурсна документација - Измена 

pdfПитања и одговори

pdfПитања и одговори-2

 


06.март 2017. год  

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

    ОБЈАВЉУЈЕ:

    ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

    ЗА

    Набавку услуга - хватања и збрињавања паса луталица као и нешкодљиво уклањање

лешева животиња са јавних провршина територији Општине Медвеђа

    Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда

pdfКонкурсна документација

pdfОдлука о додели уговора

pdfОбавештење о закљученом уговору

 


 06.март 2017. год  

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

    ОБЈАВЉУЈЕ:

    ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

    ЗА

    Набавку медијских услуга, директног радио преноса седница Скупштине општине Медвеђа и

објављивање обавештења служби Општинске управе општине

Медвеђа путем радио таласа на територији Општине Медвеђа

    Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда

pdfКонкурсна документација

pdfОдлука о додели уговора

 


 29.фебруар 2017. год 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

    ОБЈАВЉУЈЕ:

    ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

    ЗА

    услуге – поправке и одржавања јавне расвете на територији Општине Медвеђа

    Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда

pdfКонкурсна документација

pdfОбавештење о закљученом уговору

pdfОдлука о додели уговора

 


09.јануар 2017. год  

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

   ОБЈАВЉУЈЕ:

   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

   ЗА

   Набавка пелета за потребе грејања објекта Општинске управе општине Медвеђа

   Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда            pdfКонкурсна документација

pdfОбавештење о закљученом уговору               pdfОдлука о додели уговора 

 


 

2017. година

 


 

  28.август 2017. год

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

   ОБЈАВЉУЈЕ:

   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

   ЗА

   У поступку јавне набавке радова на реконструкцији и доради зграде општине Медвеђа – I фаза (замена система за грејање ефикаснијим системом и доградња објекта котларнице)

   Преузмите документацију

 pdfПозив за подношење понуда          pdfКонкурсна документација

 


 

 18. јул 2017. год

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

  ОБЈАВЉУЈЕ:

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  ЗА

 

  Преузмите документацију


 18. јул 2017. год

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

  ОБЈАВЉУЈЕ:

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  ЗА

  У поступку јавне набавке  на изградњи уличне расвете Реткоцерске улице

  Преузмите документацију

 

pdfПозив за подношење понуда           pdfКонкурсна документација

pdfОдлука о додели уговора

 


 18. јул 2017. год

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

  ОБЈАВЉУЈЕ:

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  ЗА

  У поступку јавне набавке  на изградњи уличне расвете до резервоара за снабдевање водом општине Медвеђа

  Преузмите документацију

 

pdfПозив за подношење понуда           pdfКонкурсна документација

 

pdfОдлука о додели уговора

 


 18. јул 2017. год

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

  ОБЈАВЉУЈЕ:

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  ЗА

  У поступку јавне набавке  радова на изградњи улице Нова обилазница у Медвеђи

  Преузмите документацију

 

pdfПозив за подношење понуда           pdfКонкурсна документација

 

pdfОдлука о додели уговора


 13. јул 2017. год

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

  ОБЈАВЉУЈЕ:

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  ЗА

  У поступку јавне набавке мале вреднпсти услуга парцелације/препарцелације, на више локација на територији општине Медвеђа

  Преузмите документацију

 

 pdfПозив за подношење понуда            pdfКонкурсна документација

 

 


 13. јул 2017. год

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

  ОБЈАВЉУЈЕ:

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  ЗА

  У поступку јавне набавке мале вредности геодетских услуга, на више локација на територији општине Медвеђа

  Преузмите документацију

 pdfПозив за подношење понуда          pdfКонкурсна документација

 


 12. мај 2017. год

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

 ОБЈАВЉУЈЕ:

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 ЗА

 Јавну  набавку услуга, израде прпјектно - техничке документације на више локација на територији општине Медвеђа

 Преузмите документацију

 pdfПозив за подношење понуда           pdfКонкурсна документација

pdfПитања и одговори

 


 11. мај 2017. год

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

 ОБЈАВЉУЈЕ:

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 ЗА

 Јавну  набавку  радова на уређењу фасада стамбених зграда

 Преузмите документацију

 pdfПозив за подношење понуда           pdfКонкурсна документација

 


  09. мај 2017. год

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА

Јавну  набавку допунских радова на изградњи потпорних зидова на територији Ппштине Медвеђа

Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда           pdfКонкурсна документација

pdfОдлука о додели уговора


 09. мај 2017. год

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА

Јавну набавку  радова на изградњи атмосферске канализације у улици „Никола Тесла“ у Медвеђи

са израдом пројектно-техничке документације по систему „кључ у руке“

Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда

pdfКонкурсна документација

pdfОдлука о додели уговора


 07. април 2017. год

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА

Јавну набавку добара, материјала за саобраћај бензина и дизел горива за потребе рада служби Општинске управе општине Медвеђа

Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда             pdfКонкурсна документација

pdfОбавештење о закљученом уговору 

 


 20. март 2017. год

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

 ОБЈАВЉУЈЕ:

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА

 Јавну набавку добара, електричне енергије

Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда           pdfКонкурсна документација

pdfОбавештење о закљученом уговору

 


 15. март 2017. год

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА

Јавну набавку услуга – поправке и одржавања јавне расвете на територији Општине Медвеђа

Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда          pdfКонкурсна документација

 pdfОдлука о додели уговора           pdfОбавештење о закљученом уговору

 


 14. март 2017. год

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА

Јавну набавку добара, материјала за саобраћај бензина и дизел горива за потребе рада служби Општинске управе општине Медвеђа

Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда           pdfКонкурсна документација

 pdfОбавештење о обустави поступка


 14. март 2017. год

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА

Јавну набавку услуга – хватања и збрињавања паса луталица са територије Општине Медвеђа

Преузмите документацију

 pdfПозив за подношење понуда          pdfКонкурсна документација

 pdfОдлука о додели уговора           pdfОбавештење о закљученом уговору

 


 07. март 2017. год

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА

Јавну набавку медијских услуга, директног радио преноса седница Скупштине општине Медвеђа

и објављиваое обавештења служби Општинске управе општине Медвеђа путем радио таласа на територији Општине Медвеђа

Преузмите документацију

 pdfПозив за подношење понуда           pdfКонкурсна документација

 

pdfОдлука о додели уговора           pdfОбавештење о закљученом уговору

 


  07. март 2017. год

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА

Јавну набавку радова на санацији и адаптацији објекта Дома задравља у Медвеђи

Преузмите документацију

pdfПозив за подношење понуда           pdfКонкурсна документација


 

 

Predsednik-rs

Vlada-rs

min pravde

skgo

kanc-or

Evropski-PROGRES

Vrtic-LOGO

Туристичка организација општине Медвеђа

logogej

GIS logo

interna reviz

zastitnik banner

ban bug 2015

finance banner

 

Временска прогноза

top